Giá nhân công và cọc bê tông cho công trình tại Trần Bình là bao nhiêu?