CÔNG TY THĂNG LONG SẢN XUẤT CỌC BÊ TÔNG TẠI HÀ NỘI

 CÔNG TY THĂNG LONG SẢN XUẤT CỌC BÊ TÔNG TẠI HÀ NỘI GỬI BẠN BÁO GIÁ ÉP CỌC BÊ TÔNG

I. Bảng báo giá cọc bê tông bao gồm cọc Vuông [ 200x200 và 250x250 và 300x300] & Cọc Tròn [ D300, D350, D400, D500, D600]

a/ Bảng giá cọc 200x200 và 250x250 

 Loại thép cho cọc Thiết diện Mác CBTCT Chiều dài (m) Đơn giá(md)
Loại thép nhà máy D14 200 x 200 #200-250 3,4,5,6 140.000-150.000
Loại thép Đa Hội D14 200 x 200 #200-250 3,4,5,6  110.000-115.000
Loại thép Đa hội D16 250 x 250 #250 3,4,5,6,7  170.000-190.000
Loại thép Nhà máy D16 250 x 250 #250 3,4,5,6,7 195.000-210.000
Loại thép nhà máy D14 300X300  #250  3,4,5,6,7,8 170.000-180.000
Loại cọc nhà máy D16  300X300  #250  3,4,5,6,7,8  240.000-260.000
Loại cọc nhà máy D18 300X300 #250 3,4,5,6,7,8 290.000-310.000
Loại cọc nhà máy 400x400 Call phone Call phone Call phone
         

( Giá trên đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình)

b/ Bảng báo giá cọc tròn Ly Tâm D300, D350, D400, D500, D600

Loại cọc Ly Tâm Thiết diện Mác CBTCT Chiều dài (m) Đơn giá(md)
Ly Tâm D300 D300 #600-800 6,7,8,9,10,11,12 200.000-210.000
Ly Tâm D350 D350 #600-800 6,7,8,9,10,11,12 230.000-250.000
Ly Tâm D400 D400 #600-800 6,7,8,9,10,11,12 330.000-350.000
Ly Tâm D500 D500 #600-800 6,7,8,9,10,11,12 430.000-460.000
Ly Tâm D600 D600 #600-800 6,7,8,9,10,11,12 540.000-560.000
         

( Giá trên đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình)

II. Bảng báo giá thi công máy Neo và Tải, Robot

 a/ Thi công máy Neo cho cọc 200x200 và 250x250
 
Công trình thi công 200x200 ,250x250  Đơn giá thi công
Klg thi công máy Neo>300md 40.000 - 50.000 VNĐ/md
Klg thi công máy Neo <=300md 13.000.000 – 15.000.000 VNĐ / Công trình
   
b/ Thi công máy Tải và Robot cho loại cọc tròn Ly Tâm và cọc Vuông
Thi công cọc tròn và Vuông Đơn giá thi công
Klg thi công máy Tải, Robot>1000md 40.000 - 60.000 VNĐ/md
Klg thi công máy Tải, Robot<=1000md 60 triệu- 80 triệu/ Căn
   

 III. Bảng báo giá thi công Cừ U 200 và Cừ Larsen IV

a/ Bảng báo giá thi công cừ U200:

Thi công hạng mục Cừ U200  ĐVT Đơn giá 
I- Loại cừ u200 thuê    
- Nhân công ép cừ m 30.000-35.000
- Nhân công nhổ cừ m 30.000-35.000
- Thuê Cừ m 20.000-25.000
- Vận chuyển cừ chuyến 1.200.000
II- Loại cừ Bỏ    
 Nhân công ép U  m  30.000-35.000
 Giá sắt  kg  16.500-17.000
     

 b/ Bảng giá thi công cừ Larsen IV:

Hạng mục công trình LarsenIV  ĐVT Đơn giá ép  Đơn giá nhổ Đơn giá 
Klg thi công<1000 md m Call phone Call phone Call phone
Klg thi công từ 1.000 ->2.000 md m 45.000 40.000  
Klg thi công >=2.000 md m 40.000 40.000  
Vận chuyển cừ Chuyến Call phone Call phone Call phone
Thuê cừ m/ngày     1.200-1.500
         

 IV. Bảng báo giá khoan mồi rút đất 

Hạng mục khoan  ĐVT Đơn giá 
Khoan bằng Cánh Neo m  Call phone
Khoan ống rút đất m  Call phone
Khoan dẫn m  Call phone
     
Chú ý:

 1- Đơn giá trên bao gồm vận chuyển

 2- Đơn giá chưa có VAT

Mọi thắc mắc khách hàng Liên hệ:

CTY: CỔNG TY CPXD VÀ PHÁT TRIỂN BÊ TÔNG THĂNG LONG

MST:0106997828

SĐT: 090.347.8417

Email: Baogiaepcocbetong@gmail.com