Kỹ Thuật ép cọc bê tông cốt thép gốm những bước như thế nào?

Kỹ Thuật ép cọc bê tông cốt thép gốm những bước như thế nào?

Kỹ Thuật ép cọc bê tông gồm những giai đoạn nào? đâu là những giai đoạn quan trọng nhất trong thi công ép cọc bê tông?

Kỹ Thuật ép cọc bê tông cốt thép chúng ta chuẩn bị những giai đoạn sau đây:

Kỹ Thuật ép cọc bê tông cốt thép gốm những bước như thế nào?

  • Giai đoạn chuẩn bị: Giai đoạn này chúng ta cần chuẩn bị cọc bê tông cốt thép + Chuẩn bị mặt bằng thi công + với nhân công ép cọc bê tông+ Trang thiết bị máy móc và phương tiện cho quá trình tiến hành thi công ép cọc bê tông.
  • Giai đoạn lên ý Tưởng thiết kế: giai đoạn này chúng ta tiến hành trắc địa công trình xem sao lớp đất của công trình thuộc lớp đất cát hay đất dẻo để mình còn dễ xử lý rồi tiến hành test thử vài team cọc xem sao cho công trình có độ sâu tới đâu rồi lên ý tưởng thiết kế cho bản vẽ để thi công ép cọc bê tông
  • Giai đoạn Thi công: Sau khi chuẩn bị hết và nên ý tưởng thiết kế thì chúng ta lúc này cho máy vào ép cọc bê tông cho toàn bộ công trình làm sao cho đúng kỹ thuật để cọc không bị vỡ hoặc bị hỏng.
  • Giai đoạn bàn giao công trình: Khi tiến hành thi công hoàn thành xong công trình của khách hàng lúc này chúng ta tiến hành nghiệm thu công trình sao cho khách hàng cảm thấy oke và ưng ý nhất thì chúng ta sẽ bàn giao và hoàn thành công trình.

Xem quy trình ép cọc bê tông qua link : http://epcocbetonghanoi.org/tu-van-xay-dung/quy-trinh-va-bien-phap-thi-cong-ep-coc-be-tong-cot-thep-cho-cong-trinh-thi-cong-ep-coc-1000347

Ngoài ra khách hàng có  thể  xem bảng giá: giá ép cọc bê tông cốt thép

Kỹ Thuật ép cọc bê tông cốt thép gốm những bước như thế nào?

 

 

Xem thêm: Dịch vụ thi công ép cọc bê tông Hà Nội cho các quận Huyện tại Hà Nội